(Do)wolność czytania – literatura na wakacje

Zestawienie bibliograficzne odnotowuje nowe książki  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w wyborze za lata 2017–2018, publikacje są uszeregowano alfabetycznie według tytułu publikacji.

Propozycje czytelnicze na wakacje