Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne

Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne / Mieczysław Dudek. – Toruń : Wydaw., Adam Marszałek, 2015. – ISBN 978-83-8019-150-1

Ważna publikacja w związku ze wzrostem liczby dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Autor dokonał analizy uwarunkowań zjawiska nadpobudliwości ruchowej ADHD w rzeczywistości rodzinnej i edukacyjnej. Praca  składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na początku pracy przedstawiono dotychczasową wiedzę o zespole ADHD: charakterystyka, sposoby diagnozowania i uwarunkowania ADHD, skutki społeczne i osobowościowe oraz propozycje terapii. Następny rozdział prezentuje wybrane zagadnienia z teorii rodziny: definicje rodziny, charakterystyka funkcji, zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania dysfunkcjonalności, wybrane teorie badań nad rodziną. Przedstawiono też teorię i praktykę w zakresie wsparcia rodziny wychowującej dziecko z ADHD. Następne części książki dotyczą przeprowadzonych badań własnych i analizy ich wyników. Badania obejmowały m.in.: typ rodziny, styl wychowania, postawy uczniów wobec rodziców, siebie i otoczenia, komunikację, spójność i adaptacyjność systemu rodziny, postawy wychowawcze rodziców i inne. Dzięki badaniom wśród uczniów gimnazjum można było opracować program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z ADHD.