Edukacja wczesnoszkolna – scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko / opracowanie i redakcja Eryk Chilmon

Edukacja wczesnoszkolna – scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko / opracowanie i redakcja Eryk Chilmon. – Wrocław : Presscom, cop. 2015. – ISBN 978-83-64512-55-1

Książka prezentuje zastosowanie nowych technologii w edukacji wczesnoszkolnej. Na początku omówione zostały kompetencje cyfrowe w świetle polskiego prawa oświatowego, technologie informacyjno-komputerowe w polskiej dydaktyce i metodyce nauczania, osiąganie merytorycznych celów kształcenia za pomocą TIK, technologiczne środki wspomagające nauczanie w poszczególnych dziedzinach edukacji oraz kierunki i trendy w rozwoju nauczania programowanego. Następnie wskazano potrzebę posiadania odpowiednich kompetencji nauczyciela w e-nauczaniu dokonując przeglądu standardów definiujących rolę e-nauczyciela oraz podając macierzowy model kompetencji. Autorzy pokazują możliwości i zastosowanie różnych typów urządzeń jak komputery, laptopy tablety smartfony, tablice multimedialne itp. oraz odpowiednie oprogramowanie m.in prezi, darmowe oprogramowanie do tablicy interaktywnej, narzędzia Google (np. dane w chmurze, poczta elektroniczna, dysk, kalendarz, strony internetowe, grupy dyskusyjne, narzędzia Google Apps). Wskazują także zasoby multimedialne do wykorzystania w edukacji. Zwrócono uwagę na zagadnienie rozwiązań prawno-dydaktycznych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem stacjonarnym. Podane scenariusze zajęć z zastosowaniem nowych technologii pozwolą zrealizować około 60 godzin dydaktycznych. Z publikacji mogą skorzystać nauczyciele nauczania początkowego oraz dyrektorzy szkół i administratorzy szkolnych zasobów informatycznych.