Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia

Edukacyjno-terapeutyczna podrˇ¬Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / redakcja naukowa Krystyna Moczia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-339-0

Pierwsza publikacja z serii „W Przestrzeni Niepełnosprawności”. Zawiera prace autorów, którzy podejmują różne tematy z zakresu pedagogiki specjalnej w ujęciu teoretycznym  i rozwiązań praktycznych, ważne dla pedagogów oraz studentów różnych kierunków. Celem serii jest prezentowanie możliwości zmian w edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, chorujących przewlekle, z zaburzeniami rozwojowymi i innymi dysfunkcjami. Pierwsza część pracy zawiera teksty nt. kształcenia pedagogów specjalnych i organizacji pracy szkoły, np. kształcenie nauczycieli od szkoły specjalnej do szkoły włączającej. W drugiej części zamieszczono prace nt. trudności edukacyjnych dzieci niepełnoprawnych, z zaburzeniami rozwojowymi lub przewlekle chorych: trudności edukacyjne uczniów przewlekle chorych, Wędrująca Szpitalna Biblioteka w szkole innej niż wszystkie, ścieżki edukacyjne uczniów z autyzmem i z zespołem Aspergera, trudności i problemy ucznia ze spektrum autyzmu na lekcji języka polskiego w klasie IV. Ostatnia część książki zawiera dwie prace podejmujące zagadnienie autonomii, samodzielności, samodecydowania osób niepełnosprawnych intelektualnie: indywidualistyczne i relacyjne koncepcje autonomii w dyskursie osób z niepełnosprawnością intelektualną, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – obszar wyzwań i możliwości.