Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura

Emocje dzieci i młodzieżyEmocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / redakcja naukowa Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISBN 978-83-8095-197-6

Prace autorów opisują dzieciństwo w zakresie problemów, które mają różne przyczyny: choroby przewlekłe, deficyty rozwojowe, niepełnosprawność, traumatyczne doświadczenia. Ujęte zostały w dwa rozdziały: negatywne doświadczenia jako czynniki ryzyka zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, emocje dzieci i młodzieży z chorobą przewlekłą i z niepełnosprawnością w ich psychospołecznej adaptacji. W pierwszym rozdziale opisano wpływ emocji, temperamentu i przywiązania na procesy rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci, doświadczenia wczesnego dzieciństwa na zaburzenia regulacji emocji, emocjonalne oblicza w przebiegu depresji u dzieci i młodzieży. Następnie pokazano zaburzenia emocjonalne u dzieci po traumie molestowania seksualnego, genezę zaburzeń obrazu własnego ciała w przebiegu anoreksji u dzieci i młodzieży oraz zaburzenia eksternalizacyjne w kontekście regulacji zachowań. W ostatnim rozdziale prace opisują problemy emocjonalne w procesie psychospołecznej adaptacji dzieci i młodzieży. Dotyczą specyfiki rozwoju procesów emocjonalnych i zaburzeń dzieci z chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością intelektualną, dzieci niewidomych i słabowidzących, z uszkodzonym słuchem, ze spektrum autyzmu.