Exempli Gratia


logo-exempli-gratia

„Exempli Gratia” (ISSN 1897-5348) to czasopismo o charakterze bibliotekarskim i oświatowym, które wydawane jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku od 2005 roku. Numery 1-4 ukazały się w formie drukowanej wraz z wersją elektroniczną. Od numeru 5 czasopismo dostępne będzie tylko w wersji elektronicznej na płycie CD (ISSN 2080-3761) oraz na stronie internetowej (ISSN 2080-1416). Czasopismo prezentuje aktualną problematykę oświatową regionu, zmiany zachodzące w bibliotekarstwie oraz dokumentuje bogaty dorobek Biblioteki, popularyzujący naukę, kulturę i sztukę.

Życzymy przyjemnej lektury!

Skład zespołu redakcyjnego:

  • Halina Menegon-Kozel
  • Katarzyna Podobińska (korekta)
  • Małgorzata Zienkiewicz (korekta)

Adres Redakcji:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel/fax.: 58 344-01-68
www.pbw.gda.pl


Exempli Gratia nr 1 (1) 2005

Udział nauczyciela bibliotekarza w pokonywaniu specyficznych trudności uczniów w nauce : II sesja metodyczna : materiały sesyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 1 (2) 2006

Uczeń zdolny – rozpoznawanie i pielęgnowanie talentu : III sesja metodyczna : materiały sesyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 1 (3) 2007

60 lecie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku : sesja jubileuszowa.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 2 (4) 2007

Diagnozująca, terapeutyczna i wychowawcza rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych : IV sesja metodyczna: materiały sesyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 1 (5) 2008

Udział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku w Bałtyckim Festiwalu Nauki 2003-2007 : materiały informacyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 2 (6) 2008

Nauczycielu! – nie musisz być sam. Formy wsparcia nauczyciela w pracypedagogicznej : V sesja metodyczna : materiały sesyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 1 (7) 2009

Szkoła bez uprzedzeń? O postawie tolerancji w Europejskim Roku Dialogu Międzykulturowego: VI sesja metodyczna : materiały sesyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 2 (8) 2009

Pomorska Biblioteka Cyfrowa – internetowa skarbnica wiedzy i informacji : VII sesja metodyczna : materiały sesyjne.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 1 (9) 2010

Akademia Czytania Bajek 2005-2009 : propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.
 Spis treści


Exempli Gratia nr 1 (11) 2012

Kreatywność nauczyciela – inspiracją rozwoju pasji i talentu ucznia.
 Spis treści

Exempli Gratia nr 1 (12) 2013

Działania bibliotekarz szkolnych na rzecz edukacji, wychowania i rozwoju osobowego ucznia.

Exempli Gratia nr 1 (13) 2014

Najmłodszy uczeń w przestrzeni szkolnej i bibliotecznej.