Filia w Malborku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dla uczniów oraz warsztatów dla nauczycieli na rok szkolny 2018/2019.

Filia w Malborku - dane adresowe
Kierownikp.o. mgr Maria Bieniek
AdresPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Filia w Malborku
ul. Plac Słowiański 5 (budynek Urzędu Miejskiego),
82-200 Malbork
Telefon55 272 25 14
E-mailpbwmalbork@pbw.it.pl
Godziny otwarcia Biblioteki :
poniedziałek - piątek8:00 - 17:00
sobotanieczynna

Katalog on-line zbiorów filii oraz wszystkich zbiorów PBW.

Proponujemy Naszym Czytelnikom poszerzoną usługę korzystania z książek elektronicznych (Ibuków),które można czytać wykorzystując komputery i urządzenia mobilne. Weszliśmy w skład Konsorcjum Bibliotek Pedagogicznych Polski Północnej. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu za pośrednictwem platformy IBUK LIBRA do większej liczby tytułów książek w wersji elektronicznej (1682).
http://pbw.gda.pl/ibuk-libra-instrukcja/
Szczegółowe informacje o bezpłatnym dostępie w  Bibliotece.

Naszym Czytelnikom proponujemy elektroniczny dostęp do zbiorów Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – ACADEMICA Biblioteki Narodowej. Za pośrednictwem terminala Czytelnik w bardziej nowoczesny, łatwy i szybki sposób dotrze do potrzebnych materiałów. O szczegóły prosimy pytać w Bibliotece.

malborkbudynek


Pomorskie bajkowe spotkania- oferta zajęć edukacyjnych skierowana do uczniów klas 0-III szkół podstawowych i nauczycieli. Szczegóły i zapisy: Bajkowe spotkania


Zestawienia bibliograficzne

1. Literatura dzieci i młodzieży
2. Kształcenie zawodowe
3. Autyzm i zespół Aspergera
4. Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
5. Edukacja czytelnicza
6. Nauczyciel – dydaktyk – wychowawca – diagnosta – coach – terapeuta
7. Edukacja przedszkolna
8. Boże Narodzenie w literaturze i w życiu
9. Wychowanie resocjalizujące
10. Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Wydarzenia 2019

Relacja ze spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu malborskiego i sztumskiego  – 16 styczeń  2019 roku

Nauczyciele bibliotekarze z filii w Malborku i w Sztumie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej wraz p. Agnieszką Predygier, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. T. Kościuszki wspólnie, po raz kolejny, zorganizowały 16.01. 2019 r. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu malborskiego i sztumskiego. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach siedziby MOW przy ul. Jagiellońskiej 94 w Malborku.
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wdraża w szkołach program „Ekonomia na co dzień” z zakresu doradztwa zawodowego i edukacji ekonomicznej. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawskiego Instytutu Bankowości.
w ramach programu edukacji ekonomicznej. Tegoroczne warsztaty były poświęcone „Aktywizowaniu ucznia do racjonalnego zarządzania zasobami”. Zasadniczym założeniem programu jest inicjowanie oraz wspieranie jakościowej przemiany szkolnej edukacji ekonomicznej dla uczniów oraz znaczący wzrost jej skuteczności.
Szkolenie jest odpowiedzią pomocną w realizacji zadań wychowawczych w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019. Biblioteka szkolna ma też swoją rolę do spełnienia w systemie doradztwa zawodowego i jest to jedno z jej nowych zadań. Dzięki szkoleniu nauczyciele poznali także najciekawsze internetowe zasoby edukacyjne z zakresu edukacji zawodowej. Uczestnicy spotkania mieli również okazję otrzymać grę dydaktyczną „Planuję i zyskuję”, wiele materiałów edukacyjnych oraz plakaty z podstawowymi pojęciami z zakresu edukacji finansowej.
Aktywizujące formy warsztatowe poprowadziły panie: Urszula Sierżant – koordynator programu i Joanna Bienia – Fijas – trenerka programu. Na uwagę zasługiwał profesjonalizm pań prowadzących, duże zaangażowanie w prowadzenie zajęć oraz komunikatywne przekazywanie wiedzy. Nawiązały bardzo dobry kontakt z nauczycielami, którzy byli żywo zainteresowani tematyką.

 

Wydarzenia 2018

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu malborskiego – relacja ze spotkania 12 grudnia 2018 roku

Szczególną częścią nowego systemu wspomagania szkół oraz innych instytucji oświatowych są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Zasadniczym ich celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli z różnych placówek. Na powodzenie i efektywność działania bibliotek poza czynnikami materialnymi, technicznymi i finansowymi, ważny wpływ mają ludzie, ich umiejętności, kompetencje zawodowe, sprawność oraz wyznawane wartości. Istotne są także relacje między nauczycielami bibliotekarzami, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole.

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Malborku wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku zorganizowały 12 grudnia 2018 r. pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu malborskiego poświęcone propagowaniu czytelnictwa poprzez organizację Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie czytam jak czytam”. Spotkanie odbyło się w bibliotece ZSP nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku. Gospodarzami wyjątkowego spotkania były p. Agnieszka Runewicz-Burczyk i Małgorzata Pilipiec.

W programie szkolenia omówiono następujące tematy : Ocenę pracy nauczyciela bibliotekarza w świetle nowych przepisów; Szkolenia – jako źródło inspiracji w codziennej pracy bibliotekarza; „Wędrujące wystawy” jako dobry przykład współpracy międzybibliotecznej oraz swoimi doświadczeniami bibliotekarskimi na tle różnych placówek oświatowych podzieliła się p. Leokadia Prędota.

W trakcie spotkania przedstawiono przedsięwzięcia realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 we współpracy z Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Malborku wraz z szkołami i przedszkolami malborskimi w ramach obchodów Pomorskich Dróg do Niepodległej 1918-1920 2018-2020, związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Podczas spotkania społeczność bibliotekarzy także pożegnała wieloletniego koordynatora sieci p. Marlenę Majkę odchodzącą na emeryturę. Koleżanki podziękowały p. Marlenie za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację czytelniczą. Wielokrotnie życzono delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich pasji i marzeń. Na ręce p. Marleny został złożony pamiątkowy upominek oraz kwiaty. Gościem specjalnym była także Marta Falkowska – żuławska poetka. Przygotowała pożegnalny utwór dla naszej emerytki. Wiersz wśród zebranych poruszył wiele emocji i zmusił do refleksji. Pani Marta jak zwykle zauroczyła wszystkich swoją szczerością, spontanicznością i bijącym od niej ciepłem. Wiersz opowiadał o poezji, prozie życia i o uczuciach, jaki towarzyszyły p. Marlenie na bibliotekarskich ścieżkach.

Koleje spotkanie sieci odbędzie się już w lutym 2019 r. będzie poświęcone programowi Ekonomia na co dzień – zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej.

 

 

  • Relacja ze spotkania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu malborskiego – 7 marca  2018 r.

 Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Malborku wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku zorganizowały 7 marca  2018 r. kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu malborskiego. Spotkanie odbyło się w bibliotece ZSP nr 4 przy Placu Narutowicza 14 w Malborku. Nauczyciele bibliotekarze mieli okazję obejrzeć budynek, a także poznać działalność i specyfikę pracy ZSP nr 4, która jest szkołą mundurową z  70 letnimi  tradycjami w zakresie szkolnictwa zawodowego.

            Nauczyciel bibliotekarz z ZSP nr 4, Maciej Kowalewski, omówił rolę  biblioteki szkolnej w nowej podstawie programowej 2017 oraz przeprowadził warsztaty szkoleniowe na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych. Główny nacisk, prowadzący położył na kwestię  tzw. dozwolonego użytku edukacyjnego, który ustala,  między innymi,  formy korzystania z utworów przez instytucje oświatowe, nauczycieli oraz uczniów. Prelegent  nawiązał także do Licencji Creative Commons, czyli zestawu gotowych narzędzi prawnych skierowanych do twórców i odbiorców, na podstawie których twórca upowszechnia, pod określonymi warunkami, swój utwór objęty majątkowymi prawami autorskimi. Podczas spotkania omówiono również przedsięwzięcia realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i szkoły malborskie w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski.

Jak pokazało to spotkanie, każdy uczestnik sieci  dysponuje zawodowym dorobkiem, wiedzą i doświadczeniem, którym może podzielić się z pozostałymi jej członkami. Spotkania sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy to dobre miejsce, aby poszerzać kompetencje oraz  praktycznie rozwiązywać zawodowe problemy,  tworząc niekiedy nowe i zaskakujące inicjatywy.

Wydarzenia 2017

W PBW odbyło się już kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu malborskiego  (18 X 2017 r.) – relacja ze spotkania sieci

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu malborskiego (15 II 2017 r.) – relacja ze spotkania

 

Wydarzenia 2016

Tradycja i zwyczaje świąteczne

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku – Filii w Malborku odbyło się 17.03.2016 r. spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu malborskiego. Na spotkanie w charakterze eksperta zaproszona została p. Małgorzata Kwaśnik, która przybliżyła uczestnikom nam temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie a także zagrożeń z tym związanych.
Podczas drugiej części spotkania p. Justyna Malinowska przedstawiła przykłady działań, które warto podjąć w bibliotece szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Następnie Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku Grażyna Zawacka omówiła metody pracy mające na celu popularyzację czytelnictwa realizowane przez malborską książnicę.
Na koniec nastąpiło podsumowanie, a także wstępnie zostały określone tematy i formuła kolejnych spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia.


W dniu 8 marca 2016 r. odbyły się wyjątkowe zajęcia edukacyjne „Biblioteka jakiej nie znamy” w Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Malborku. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy 2b z SP 2 wraz z ich wychowawczynią p. Magdaleną Karch – zajęcia edukacyjne

 

Wydarzenia 2015

W ramach Tygodnia Bibliotek w Filii w PBW w Malborku  21 maja 2015 r. odbyło się spotkanie autorskie z Marleną Popławską-Marek – relacja ze spotkania autorskiego

 

 


MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS Z CYKLU  „WSZYSTKO JEST POEZJĄ…”

25 marca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Malborku odbył się Międzypowiatowy konkurs poświęcony życiu i twórczości poety Jana Twardowskiego – relacja pokonkursowa


MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS CZYTELNICZY „DOBRE MANIERY”

Dnia 12 marca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Malborku odbył się Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy „Dobre Maniery” – relacja pokonkursowa


Wydarzenia 2014

12_bfn_2014_banner_750x96_px

XII Bałtycki Festiwal Nauki

Malborskie Bajkowe Spotkania

(Malbork, Pl. Słowiański 5)

20 – 22 maja 2014 r., godz. , godz. 9.00 – 11.30

krzyzacyZajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii dla przedszkolaków i dzieci z młodszych klas szkół podstawowych, na które złożą się: czytanie bajek i legend związanych z Malborkiem, zagadki, zabawy plastyczne i inne atrakcje.

Zgłoszenia: pbwmalbork@pbw.it.pl, tel. 55 272 25 14.