I Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Konopnicka dla Niepodległej” – wystawa pokonkursowa

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej ilustrującej dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej. Organizatorem konkursu była SP nr 48 w Gdańsku. Koordynatorzy projektu zaprosili do niego szkoły noszące im. M. Konopnickiej. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, nadesłano 255 prac. Jury postanowiło nagrodzić 27 najlepszych z nich.
Prace, nagrodzone oraz wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych: kl. I–III, IV–VI i VII–VIII szkół podstawowych, można obejrzeć na pierwszym piętrze budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku do 21 grudnia 2018 roku.
Nagrody (w tym również za wyróżnienie) zostaną wręczane podczas konferencji „Konopnicka dla Niepodległej”, która odbędzie się 1 grudnia 2018 r. 10.00–13.00 w siedzibie PBW w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14.