II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji „ Personalizacja – wyzwania i narzędzia” czyli O spotkaniach pasjonatów Dobrej Edukacji ze światem nauki i co z tego wynikło / red. Katarzyna Hall

II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji „ Personalizacja  –  wyzwania i narzędzia” czyli O spotkaniach pasjonatów Dobrej Edukacji ze światem nauki i co z tego wynikło /  red. Katarzyna Hall. – Gdańsk : Instytut Dobrej Edukacji, 2015. – ISBN 978-83-943811-0-3

II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji odbyła się w dniach 19-21 sierpnia 2015 r. pod hasłem „Personalizacja  –  wyzwania i narzędzia”  i miała na celu rozwijanie koncepcji edukacyjnej Stowarzyszenia Dobra Edukacja – Programu Dobrej Edukacji. Dyskutowano nt. przydatności  elektronicznych  materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych  w procesie edukacji spersonalizowanej oraz analizowano w jaki sposób w związku z rozwojem technologii może się zmieniać organizacja pracy szkół. Przedstawiono wiele rozwiązań technologicznych umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji. Wskazano prawne i formalne możliwości innowacyjnego podejścia do organizowania edukacji. Zaprezentowano wszystkie Akademie Dobrej Edukacji, które przedstawiły swoją działalność. Przedstawiono też raport o dwóch najstarszych Akademiach Dobrej Edukacji w Gdańsku i Warszawie, opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli. Konferencja zawierała sześć sesji plenarnych, z których cztery miały szczególną wartość dla dalszego rozwoju i upowszechniania idei Dobrej Edukacji: Metodyka mistrza szachów symultanicznych, Wspieranie uczniów niezwyczajnych, Jak promować Program Dobrej Edukacji, jak rozmawiać z rodzicami?, Jak nazwać przewodnika ucznia w szkole przyszłości?