III Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa w ramach projektu ZDOLNI Z POMORZA pod hasłem „Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości”

Mózg to najbardziej skomplikowany i wciąż nie do końca poznany twór natury, który wzbudza nieustannie ciekawość naukowców. Prowadzone w ciągu ostatnich dwóch dekad badania pozwoliły uzyskać wgląd w jego pracę. Nadal jednak nie potrafimy rozwiązać tajemnicy tego niespełna półtorakilogramowego organu. Jeśli interesuje Was temat mózgu, zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tegorocznej Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej pod tytułem Mózg nieposkromiony. Dążenie człowieka do doskonałości. Konferencja odbędzie się 16 listopada 2019 roku na Politechnice Gdańskiej.

Adresowana do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych konferencja jest doskonałą okazją do spotkania innych młodych ludzi, dla których nauka jest pasją, a ponadto do wysłuchania wykładów ekspertów i nauczycieli akademickich. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i umożliwia zaprezentowanie tematu w ramach paneli dziedzinowych z biologii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki i nauk humanistycznych/kompetencji społecznych.

Wasze referaty lub postery mogą być poświęcone następującym zagadnieniom:
— do czego zdolny jest ludzki mózg,
— co się dzieje w mózgu, gdy patrzymy, słuchamy, myślimy,
— w jaki sposób podejmujemy decyzje,
— jak czytanie zmienia nasz mózg,
— mózg a nowe technologie,
— zdolności operacyjne mózgu,
— rozwój medycyny a choroby mózgu,
— motyw mózgu w filmie, literaturze i malarstwie oraz innym związanym z tematem.

Zatem jeśli masz pomysł na temat referatu, który pragniesz wygłosić lub posteru, który chcesz zaprezentować, to omów go z nauczycielem wybranego przez Ciebie przedmiotu, a następnie zgłoś chęć czynnego uczestnictwa w wydarzeniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Najlepsze i najciekawsze referaty ukażą się w publikacji pokonferencyjnej, dlatego szczególnie zachęcamy do przesyłania tekstów wystąpień w formie artykułów.

Czekamy do:
31 marca na Wasze zgłoszenia i abstrakty, czyli krótkie streszczenia tego, o czym będą Wasze referaty lub postery (plakaty naukowe),
20 października na referaty w formie artykułów (co najmniej 3 strony tekstu),
30 października na prezentacje multimedialne 15-minutowych wystąpień w programie PowerPoint lub wydrukowane postery w formacie A0 (8x format A4) w orientacji pionowej.

Dodatkowe informacje:

 Referaty i postery mogą mieć maksymalnie 3 autorów.
Informacja o zakwalifikowaniu zgłoszonego referatu lub posteru zostanie podana do 31 maja 2019 r.

Informacji szczegółowych udziela: 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Arleta Kundera, koordynator konferencji
uczniowska.konferencja@pbw.gda.pl lub sekretariat@pbw.gda.pl
tel. 58 344-01-68 lub 58 341-70-87 w. 106
tel. kom. 511-776-471

Więcej informacji o projekcie „Zdolni z Pomorza”: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu