II Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa

II PUKN_wwwWydarzenie skierowane jest do wszystkich miłośników nauki, a zwłaszcza osób, które pasjonują się wszechświatem, interesują się technologiami kosmicznymi i pragną zgłębiać tajemnice kosmosu. Szukamy pasjonatów chcących podzielić się swoimi fascynacjami z rówieśnikami, młodych naukowców, futurologów!

Podczas jednodniowej interdyscyplinarnej konferencji najzdolniejsi uczniowie ze szkół województwa pomorskiego zaprezentują referaty z zakresu takich dziedzin jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, a także pod kątem nauk humanistycznych, czyli z zakresu literatury, filozofii, filmoznawstwa czy sztuki. Podczas konferencji będzie można również wysłuchać wykładów ekspertów, nauczycieli akademickich i naukowców.

Zatem jeśli jesteś uczniem klasy 7 szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej i jesteś zainteresowany aktywnym uczestnictwem w konferencji, masz pomysł na temat referatu, który pragniesz wygłosić, to omów go z nauczycielem wybranego przez Ciebie przedmiotu, a następnie wyślij swoje zgłoszenie na adres: uczniowska.konferencja@pbw.it.pl , podając:

  • imię i nazwisko,
  • tytuł referatu i jakiej dziedziny będzie dotyczył (do wyboru: biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka i nauki humanistyczne),
  • abstrakt, czyli krótkie streszczenie tego, o czym będzie referat (co najmniej 3 zdania)
  • nazwę i numer szkoły,
  • numer telefonu do kontaktu i mail.

 Wasze referaty mogą być poświęcone na przykład następującym zagadnieniom:
Kosmos w filozofii
Człowiek we wszechświecie
Kosmos w literaturze i w sztuce
Architektura kosmiczna
Podróże kosmiczne
Technologie kosmiczne
Eksploracja kosmosu
Badania kosmiczne
Życie we wszechświecie
Mikrokosmos
Makrokosmos
Wymiary kosmosu

Czekamy do:
20 maja na Wasze zgłoszenia i abstrakty, które będą podlegały ocenie merytorycznej (o zakwalifikowaniu na konferencję zainteresowani zostaną poinformowani w terminie do 20 czerwca),
7 września na prezentacje multimedialne wystąpień,
14 września na teksty wystąpień w formie artykułów (co najmniej 3 strony tekstu).

Do pobrania:

Adres do korespondencji: sekretariat@pbw.gda.pl lub uczniowska.konferencja@pbw.it.pl

 Informacji szczegółowych udziela:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Arleta Kundera: uczniowska.konferencja@pbw.it.pl
tel. 58 344-01-68 lub 58 341-70-87 w. 106
tel. kom. 518-535-578

UWAGA! W przypadku braku odpowiedzi proszę sprawdzić SPAM.

Szukamy także uczniów (lub zespołów uczniowskich) chętnych do zaprezentowania posterów naukowych lub do włączenia się w organizację wydarzenia.

Więcej informacji o projekcie „Zdolni z Pomorza”: www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu
Zapraszamy do udziału w konferencji.