Informacja o wyborze oferty na prenumeratę prasy na rok 2020

Przedmiot zamówienia:

Prenumerata prasy: dzienników lokalnych i ogólnokrajowych oraz czasopism fachowych na rok 2020.

Wartość szacunkowa: 18 000 zł ( brutto).

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej PBW oraz BIP w Gdańsku.

Zapoznano się z ofertami wykonawców prezentowanymi wg poniższego zestawienia:

 

 

 Lp.

 

  Nazwa wykonawcy

 

Adres        wykonawcy

 

  Cena netto

 

 Cena brutto

 

  1.

 

GARMOND PRESS S.A.

   Oddział w Gdańsku

 

 

Ul. Elbląska 54

80-724 Gdańsk

 

 15 899,15 zł

 

17 171,08 zł

 

Wybrano ofertę Garmond Press SA.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniony wykonawca jako jedyny złożył ważną ofertę i przystąpił do przedmiotowego postępowania.