IV Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa – książki dla uczniów

W ramach projektu „Zdolni z Pomorza” Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zakupiła i udostępniła kilkadziesiąt tytułów związanych z tematyką tegorocznej konferencji  Cywilizacja kontra natura. Ziemia w obliczu zmian klimatycznych z myślą o uczniach chcących wziąć aktywny udział w wydarzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z listą publikacji, mając nadzieję, że dla
jednych będzie ona inspiracją do przygotowania wystąpienia, a dla
drugich – pomocą w przygotowywaniu zgłoszonego tematu.

Przypominamy, że okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki, możecie skorzystać z oferty skanowania materiałów bibliotecznych dla celów edukacyjnych.