Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się w każdej sprawie / Ulrike Döpfner

Jak nie stracić kontaktu z dzieckiem i dogadać się w każdej sprawie / Ulrike Döpfner ; przekład Paulina Wojnakowska. – Łódź : Feeria, 2021. – ISBN 978-83-8225-082-4

 

Autorka jest psychologiem i terapeutką dzieci i młodzieży, prowadzi coaching dla rodziców. W książce przedstawiła problemy w nawiązywania przez rodziców komunikacji z dzieckiem. Pierwsza część pracy zawiera porady, które mają pomóc rodzicom w tworzeniu atmosfery dobrej rozmowy. Rodzice otrzymują wskazówki jak prowadzić rozmowy z dziećmi, czyli jaką przyjąć postawę, jakie stosować techniki konwersacji. Autorka wskazuje jak słuchać swoich dzieci i jak do nich mówić,  jak prowadzić z nimi ciekawe rozmowy, jakie pytania zadawać dzieciom, by poznać ich radości, zmartwienia, lęki i niepokoje, jak wspólnie cieszyć się z ich sukcesów oraz jaką przyjąć postawę i w jaki sposób formułować wskazówki, by dziecko nie traktowało rozmowy jako przykrego obowiązku i okazji do konfliktu. Kolejna część książki dotyczy komunikacji w trudnych okolicznościach. Omówione są problemy komunikacji w sytuacji konfliktu, przedstawione techniki komunikacji bez przemocy. Następnie autorka przedstawiła sto pytań do efektywnego nawiązywania kontaktu z dziećmi, które pomogą rozpoznać emocje i myśli dziecka.