Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją/ Roy Petitfils

Jak pomóc nastolatkom w walce ze stresem, lękiem i depresją / Roy Petitfils ; przekład Laura Bigaj. – Kraków : eSPe, 2021. – ISBN 978-83-8201-059-6

Autor publikacji jest ekspertem w zakresie rozumienia i wychowania nastolatków, posiada tytuł magistra poradnictwa środowiskowego i szkolnego. Studiował też duchowość i teologię. Pracował m.in. jako nauczyciel, doradca szkolny. Współpracuje też z kościołami i organizacjami, pomagając im w pracy z młodzieżą. Książka jest skierowana do rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz duchownych. Autor przedstawia trudne problemy w dorastaniu młodzieży i w relacjach rodzice a dzieci. Pomaga dorosłym zrozumieć zjawiska psychologiczne jak lęki, depresję, uzależnienia, zaburzenia odżywiania u nastolatków. Podaje sprawdzone przez siebie metody w pracy terapeutycznej z młodzieżą w zakresie zaburzeń emocjonalnych. W książce omówił zakres i narzędzia wsparcia w pracy terapeutycznej. W rozdziale nt. zakresu wsparcia przedstawił skalę problemu, próbę odpowiedzi na pytanie czy powinniśmy się wtrącać oraz jak możemy pomóc nastolatkom. W rozdziale o narzędziach wsparcia zawarł informacje nt. rozumienia stresu, rozpoznawania lęków i depresji. Wskazał też na wiarę, praktyki religijne jako narzędzia wsparcia, rolę słuchania w relacjach rodzice a dzieci, mroczną stronę doskonałości i sukcesu. Na zakończenie podkreślił rolę wspierającego, jego możliwości i umiejętności. Wskazał też niepokojące objawy i zachowania, które wymagają już konsultacji specjalistycznej oraz podał zasady właściwego doboru specjalistów.