Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik dla rodziców / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska

Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole : poradnik dla rodziców / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. – ISBN 978-83-7744-177-0

Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy nt. zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i poradnik praktyczny dla rodziców i nauczycieli do pracy z dzieckiem z ADHD. Autorki podały podstawowe informacje o ADHD, czyli kiedy diagnozujemy ADHD u dziecka, objawy ADHD według ICD-10 i według klasyfikacji DSM-5, zespół nadpobudliwości psychoruchowej jako zaburzenie rozwojowe. Następnie przedstawiły zagadnienia związane z funkcjonowaniem dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w środowisku rodzinnym i szkolnym m.in. codzienne kłopoty wynikające z zaburzeń koncentracji uwagi, wynikające z nadruchliwości i impulsywności, budowanie negatywnego obrazu siebie przez dziecko, problemy z zachowaniem, relacje z rówieśnikami. Kolejne rozdziały publikacji zawierają porady praktyczne jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole. Na zakończenie pracy autorki wskazały na potrzebę współpracy między nauczycielami i rodzicami w wspieraniu dziecka z nadpobudliwością psychoruchową w ich rozwoju i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Podały ogólne zasady współpracy między szkoła a rodziną i cykl dziesięciu spotkań  z rodzicami mających na celu organizowanie współdziałania.