Jak wykryć psychopatę? : rozpoznaj sygnały ostrzegawcze i uciekaj! / Dag Øyvind Engen Nilsen

Jak wykryć psychopatę? : rozpoznaj sygnały ostrzegawcze i uciekaj! / Dag Øyvind Engen Nilsen ; przekład: Milena Skoczko-Nakielska. – Sopot : Smak Słowa, 2021. – ISBN 978-83-66420-67-0

Autor publikacji jest psychologiem i terapeutą, zajmuje się metodologią testów psychologicznych w NTNU (Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii) i Høyskolen Kristiania. W książce podaje informacje jak wykryć osobowość psychopatyczną i jak interweniować, żeby nie być wykorzystany przez psychopatę. Opisał opracowany przez siebie test do ustalenia osobowości psychopaty. Pierwsze rozdziały zawierają wiedzę teoretyczną z zakresu psychopatii m.in. opis cech psychopatycznych, osobowości dyssocjalnej, test na psychopatię oraz metody psychopaty jak dezorientacja, monopol na prawdę, psychologizacja i izolacja, retoryka psychopaty. Następnie omówił cechy osobowościowe psychopaty: brak empatii, nieumiejętność odczuwania winy, brak poczucia odpowiedzialności i poszanowania norm społecznych, nieumiejętność pozostawania w związkach i ich podtrzymywania, tolerancja frustracji i agresja, winę zawsze ponoszą inni. Ostatni rozdział zawiera rady psychologa jak sobie poradzić kiedy jest się pod wpływem psychopaty. Autor w każdym rozdziale zawarł prawdziwe historie, do których podał odpowiednie strategie rozwiązania problemu.