Józef Wybicki – patronem 2022 roku

Rok 2022 uchwałą Sejmu RP został ogłoszony Rokiem Wybickiego, by uczcić 200 rocznicę śmierci twórcy polskiego hymnu narodowego. W holu I piętra PBP prezentujemy Państwu wystawę przypominającą postać Józefa Wybickiego i jego liczne związki z Pomorzem Gdańskim. Rodzina Wybickich związana była z naszym rejonem już od XVI wieku. Józef Rufin Wybicki urodził się w Będominie koło Kościerzyny, uczył w kolegium jezuickim w Starych Szkotach (dziś Orunia, dzielnica Gdańska), był posłem ziemi pomorskiej podczas Sejmu Wielkiego. Dalsze losy związał z Wielkopolską, lecz aktywna działalność patriotyczna zmusiła go do emigracji, gdzie jako żołnierz Legionów Polskich we Włoszech napisał słowa „Mazurka Dąbrowskiego”.

 Na wystawie, obok biografii, pokazujemy świadectwa bogatych zainteresowań i działalności publicznej Józefa Wybickiego. Prezentujemy go jako polityka, prawnika, publicystę ale także twórcę dział literackich – poetę i dramatopisarza, a przede wszystkim i w każdym aspekcie – żarliwego patriotę. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.