Kalendarium

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku

1946 – założenie Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej przez mgr Kazimierza Jasiulańca przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/12 w Sopocie.

  • pierwszym etatowym pracownikiem zostaje Leokadia Jasiulaniec, która wkrótce została dyrektorem.
  • ukazuje się artykuł w „Bibliotekarzu” (1946 nr 6-7) o powstaniu w Sopocie biblioteki dla nauczycieli.

1951 – placówka otrzymuje status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

  • utworzenie Wydziału Bibliotek Terenowych sprawującego opiekę nad 6 bibliotekami pedagogicznymi w: Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Elblągu.

1952 – biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu przy ulicy Liebermana w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie z inicjatywy Lucylli Pisarskiej powstaje Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.

1956 – ponowna zmiana lokalu pod adres: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24.

1958 – powstaje Wydział Udostępniania, kierowany w latach 1958-1964 przez Marię Szelągowską.

1963 – powstaje Wydział Instrukcyjno-Metodycznego. Głównym organizatorem Wydziału jest Barbara Mielczarek.

1964 – Wydział udostępniania został podzielony na Wypożyczalnię i Czytelnię.

1967 – powstają Wydziały: Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru.

1973 – kolejna zmiana siedziby placówki macierzystej PBW: jest to zabytkowy budynek przy ulicy K. Marksa 14 (obecnie Aleja Gen. J. Hallera 14) w Gdańsku-Wrzeszczu.

1975 – dyrektorem PBW zostaje dr Maria Etmańska.

  • nowy podziału administracyjny kraju – w granicach województwa gdańskiego, oprócz placówki macierzystej, znalazło się 9 bibliotek terenowych: w Gdyni, Sopocie, Tczewie, Wejherowie, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Kartuzach i w Pruszczu Gdańskim. Stały się one filiami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.
  • przestaje funkcjonować Wydział Instrukcyjno-Metodyczny.

1976 – z okazji 30-lecia swego istnienia książnica otrzymuje imię Gdańskiej Macierzy Szkolnej.

Lata 70′ – powstaje Wydział Zbiorów Specjalnych, gromadzący zbiory audiowizualne i dokumenty związane z historią edukacji na Pomorzu. Inicjatorką utworzenia Wydziału jest Barbara Mielczarek.

1990 – powołany zostaje Wydział Zbiorów Audiowizualnych (pod kierownictwem Ewy Podumis) i Wydział Muzealny (prowadzi go Lech Kujawski).

Grudzień 1992 – rozpoczęcie komputeryzacja Biblioteki.

1993 – biblioteka zostaje włączona do nowo powstałej placówki oświatowej: Centrum Edukacji Nauczycieli.

1999 – nowe filie w: Chojnicach, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie i Malborku.

1999 – wyłączenie PBW ze struktury Centrum Edukacji Nauczycieli i przywróceniu jej pełnej samodzielności organizacyjnej Dyrektorem zostaje mgr Lucja Ćwiok.

2001 – uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia PBW.

2001 – otwarcie Muzeum Oświaty Pomorskiej i Regionalnej Izby Edukacyjnej (w powiększonym lokalu Wydziału Zbiorów Specjalnych).

2002 – wyłączenie filii w Kartuzach ze struktury administracyjnej PBW w Gdańsku na mocy porozumienia między Województwem Pomorskim a Powiatem Kartuskim. Od tej chwili prowadzi ona działalność w ramach Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach.

2003 – reaktywowanie działalności Wydziału Instrukcyjno-Metodycznego.

2003 – zaangażowanie PBW w Gdańsku w organizację Bałtyckiego Festiwalu Nauki i coroczne organizowanie imprez festiwalowych w kolejnych edycjach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

2004 – dyrektorem PBW zostaje mgr Małgorzata Kłos.

2005 – poszerzenie działalności pedagogicznej biblioteki: utworzenie „Akademii Czytania Bajek” (włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”), współorganizacja ogólnopolskiego konkursu ortograficznego „Ortofrajda – Wielkie Malowanie Ortogarfii”.

  • Udostępnienie nowej wersji strony internetowej Biblioteki.

2006 – otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oferującego czytelnikom bezpłatnie do użytku 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

  • uroczyste obchody 60. rocznicy powstania PBW w Gdańsku
  • filia PBW w Chojnicach przeniesiona do nowej siedziby we Wszechnicy Chojnickiej, powstałej przy wykorzystaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2007, listopad – rozpoczęcie nowego etapu komputeryzacji biblioteki – katalogi alfabetyczne filii dostępne w Internecie.

2008 – udostępnienie katalogów on-line: filii (bieżących nabytków) oraz jednostki macierzystej w Gdańsku (całości zbiorów książkowych).

2009 – partnerstwo w projekcie zmierzającym do utworzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej ; styczeń 2010 rozpoczęcie digitalizacji zbiorów.

2010 – rozpoczęcie czynnej współpracy z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.

2011 – uroczystość z okazji 65 rocznicy założenia PBW (październik)

2012 – wyróżnienie dla PBW Pozytywista Roku 2011 w kategorii „Kultura i Sztuka” za uczestnictwo w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

  • uruchomienie katalogu on-line w programie VTLS VIRTUA
  • rozszerzenie polityki informacyjnej Biblioteki: zamieszczenie hasła o Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Wikipedii i założenie profilu PBW na Facebooku.

2013, wrzesień – zmiana statutu i struktury organizacyjnej PBW