Kalendarium

1946 – założenie Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej przez mgr Kazimierza Jasiulańca przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 10/12 w Sopocie.

 • pierwszym etatowym pracownikiem zostaje Leokadia Jasiulaniec, która wkrótce została dyrektorem.
 • ukazuje się artykuł w „Bibliotekarzu” (1946 nr 6-7) o powstaniu w Sopocie biblioteki dla nauczycieli.

1951 – placówka otrzymuje status Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

 • utworzenie Wydziału Bibliotek Terenowych sprawującego opiekę nad 6 bibliotekami pedagogicznymi w: Kościerzynie, Kwidzynie, Lęborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Elblągu.

1952 – biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu przy ulicy Liebermana w Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie z inicjatywy Lucylli Pisarskiej powstaje Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.

1956 – ponowna zmiana lokalu pod adres: Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 24.

1958 – powstaje Wydział Udostępniania, kierowany w latach 1958-1964 przez Marię Szelągowską.

1963 – powstaje Wydział Instrukcyjno-Metodycznego. Głównym organizatorem Wydziału jest Barbara Mielczarek.

1964 – Wydział Udostępniania został podzielony na Wypożyczalnię i Czytelnię.

1967 – powstają Wydziały: Gromadzenia i Opracowania Księgozbioru.

1973 – kolejna zmiana siedziby placówki macierzystej PBW: jest to zabytkowy budynek przy ulicy K. Marksa 14 (obecnie Aleja Gen. J. Hallera 14) w Gdańsku-Wrzeszczu.

1975 – dyrektorem PBW zostaje dr Maria Etmańska.

 • nowy podziału administracyjny kraju – w granicach województwa gdańskiego, oprócz placówki macierzystej, znalazło się 9 bibliotek terenowych: w Gdyni, Sopocie, Tczewie, Wejherowie, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, Kartuzach i w Pruszczu Gdańskim. Stały się one filiami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.
 • przestaje funkcjonować Wydział Instrukcyjno-Metodyczny.

1976 – z okazji 30-lecia swego istnienia książnica otrzymuje imię Gdańskiej Macierzy Szkolnej.

Lata 70′ – powstaje Wydział Zbiorów Specjalnych, gromadzący zbiory audiowizualne i dokumenty związane z historią edukacji na Pomorzu. Inicjatorką utworzenia Wydziału jest Barbara Mielczarek.

1990 – powołany zostaje Wydział Zbiorów Audiowizualnych (pod kierownictwem Ewy Podumis) i Wydział Muzealny (prowadzi go Lech Kujawski).

Grudzień 1992 – rozpoczęcie komputeryzacja Biblioteki.

1993 – biblioteka zostaje włączona do nowo powstałej placówki oświatowej: Centrum Edukacji Nauczycieli.

1999 – nowe filie w: Chojnicach, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie i Malborku.

1999 – wyłączenie PBW ze struktury Centrum Edukacji Nauczycieli i przywróceniu jej pełnej samodzielności organizacyjnej Dyrektorem zostaje mgr Lucja Ćwiok.

2001 – uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia PBW.

2001 – otwarcie Muzeum Oświaty Pomorskiej i Regionalnej Izby Edukacyjnej (w powiększonym lokalu Wydziału Zbiorów Specjalnych).

2002 – wyłączenie filii w Kartuzach ze struktury administracyjnej PBW w Gdańsku na mocy porozumienia między Województwem Pomorskim a Powiatem Kartuskim. Od tej chwili prowadzi ona działalność w ramach Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Kartuzach.

2003 – reaktywowanie działalności Wydziału Instrukcyjno-Metodycznego.

2003 – zaangażowanie PBW w Gdańsku w organizację Bałtyckiego Festiwalu Nauki i coroczne organizowanie imprez festiwalowych w kolejnych edycjach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

2004 – dyrektorem PBW zostaje mgr Małgorzata Kłos.

2005 – poszerzenie działalności pedagogicznej biblioteki: utworzenie „Akademii Czytania Bajek” (włączenie się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”), współorganizacja ogólnopolskiego konkursu ortograficznego „Ortofrajda – Wielkie Malowanie Ortogarfii”.

 • Udostępnienie nowej wersji strony internetowej Biblioteki.

2006 – otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oferującego czytelnikom bezpłatnie do użytku 6 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

 • uroczyste obchody 60. rocznicy powstania PBW w Gdańsku
 • filia PBW w Chojnicach przeniesiona do nowej siedziby we Wszechnicy Chojnickiej, powstałej przy wykorzystaniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2007 – rozpoczęcie nowego etapu komputeryzacji biblioteki – katalogi alfabetyczne filii dostępne w Internecie.

2008 – udostępnienie katalogów on-line: filii (bieżących nabytków) oraz jednostki macierzystej w Gdańsku (całości zbiorów książkowych).

2009 – partnerstwo w projekcie zmierzającym do utworzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

2010 –  rozpoczęcie digitalizacji zbiorów

 • rozpoczęcie czynnej współpracy z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich NUKAT.

2011 – uroczystość z okazji 65 rocznicy założenia PBW (październik)

2012 – wyróżnienie dla PBW Pozytywista Roku 2011 w kategorii „Kultura i Sztuka” za uczestnictwo w projekcie Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

 • uruchomienie katalogu on-line w programie VTLS VIRTUA
 • rozszerzenie polityki informacyjnej Biblioteki: zamieszczenie hasła o Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Wikipedii i założenie profilu PBW na Facebooku.

2013 – zmiana statutu i struktury organizacyjnej PBW

 • honorowa odznaka Przyjaciela Osób z Autyzmem dla PBW, przyznana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku za udział w projekcie Wsparcie dla Autyzmu II
 • udostępnienie nowej wersji strony internetowej Biblioteki
 • uruchomienie dostępu do ibuków – elektronicznych wersji książek, udostępnianych przez Wydawnictwo PWN za pośrednictwem usługi Libra Ibuk (grudzień)

2014 – współorganizowanie z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i CEN w Gdańsku XIV Forum TNBSP pod hasłem Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej

 • realizacja etapu wojewódzkiego konkursu „2014! Młodzi dla wolności”, organizowanego przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
 • dostosowanie pomieszczeń Filii w Gdyni do nowych funkcji (magazynowych i biurowych) w związku z przyjęciem księgozbioru oraz wyposażenia z likwidowanej Filii w Sopocie
 • udział w projektach realizowanych przez powiaty ze środków unijnych 1/POKL/3.5/2012: Filia w Starogardzie Gdańskim – „Nauczyciel na miarę czasu”; Filia w Tczewie – „Aktywny Belfer”

2015 – uruchomienie nowej usługi – zdalnego dostępu do zasobów Biblioteki Narodowej w ramach projektu: Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych ACADEMICA

 • wyposażenie instytucji w Chamo – nowy wygodniejszy interfejs katalogu online, usprawniający wyszukiwanie informacji

2016 – zorganizowanie po raz pierwszy – w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego – konkursu „Nauczyciel Pomorza”, promującego wybitnych pedagogów

 • wyróżnienie od IBUK Libra za promocję e-czytelnictwa w bibliotece
 • udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020
 • zamontowanie po raz pierwszy regałów przesuwanych w jednym z magazynów bibliotecznych w placówce macierzystej
 • otrzymanie tytułu „Ambasadora Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji” za udział w Konkursie Szkoła na czasie, e-podręczniki w klasie
 • obchody 70-lecia działalności PBW w Gdańsku (grudzień)

2017 – partnerstwo w Przedsięwzięciu Strategicznym pn. „Zdolni z Pomorza”

 • udział po raz pierwszy w Wielkiej Zbiórce Książek dla Małych i Dużych pacjentów szpitali, organizowanej przez Fundację Zaczytani.pl
 • uroczyste otwarcie Wydziału Udostępnienia Zbiorów w nowej aranżacji według projektu dr. hab. Jana Sikory (październik)

2018 – współorganizowanie imprez w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym Konkursu Polskie Drogi do Niepodległości