Komputerowe katalogi kartkowe filii mają postać zeskanowanych kart katalogowych, ułożonych w porządku alfabetycznym, wiernie odzwierciedlającym układ i zawartość szufladek katalogów alfabetycznych w poszczególnych filiach.

Przeglądanie katalogów odbywa się poprzez:

  • wybór katalogu filii z rozwijanej listy,
  • wybór szufladki z odpowiednim ciągiem liter. Należy przesuwać odpowiednie karty kolejno używając znaków +1, +10, +50, +100 lub wstecz -1, -10, -50, -100 aż do odnalezienia opisu poszukiwanej publikacji.

Komputerowe katalogi kartkowe nie dają możliwości elektronicznej rezerwacji zbiorów.