Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek

Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – ISDN 987-83-8095-273-7

Książka prezentuje wybrane problemy funkcjonowania edukacji szkolnej w okresie wprowadzania nowej reformy systemu edukacji w Polsce 2017/2018 r. Autorzy tekstów analizują (nie)obecne aspekty systemu oświatowego przez pryzmat kategorii edukacyjnych, przestrzeni wzajemnych oddziaływań i podmiotów wychowania. Rozważania dotyczą: pominiętych kategorii edukacyjnych, dziecka w przestrzeniach oddziaływań edukacyjnych i nieobecnych podmiotów wychowania. W pierwszym rozdziale zawarto teksty nt. pominiętych kategorii edukacyjnych w reformie systemu oświatowego, które przedstawiają następujące zagadnienia: znaczenie pewności i niepewności w kształceniu przyszłych nauczycieli, potoczność w przestrzeni codzienności edukacyjnej, ambiwalencja w roli nauczyciela i ucznia, kompetencje komunikacyjne dyrektorów szkół, problematyka savoir-vivre’u w szkołach i uczelniach wyższych, popkultura, starość. W rozdziale nt. dziecka w przestrzeni oddziaływań edukacyjnych opisano m.in. działania pozorne w edukacji wczesnoszkolnej, niejawne aspekty jakości edukacji włączającej, podmiotowość ucznia w praktyce szkolnej na podstawie innowacyjnych rozwiązań organizowania i wspierania edukacji. Ostatnia część książki pt. (nie)obecne podmioty wychowania, zawiera teksty o edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży, które dotyczą takich zagadnień jak: dzieci ulicy, piractwo komputerowe wśród młodzieży, regulacyjna funkcja religijności w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży, wychowanie do życia w rodzinie, kształtowanie kompetencji obywatelskich młodzieży. Celem autorów publikacji jest wskazanie pominiętych aspektów edukacji w okresie wprowadzanych zmian w systemie oświatowym w Polsce.