Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna

Kompetencje kluczowe praktyka_na wwwKompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna  / red. nauk.  Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. – Warszawa : Żak, cop. 2015. – ISBN 978-83-62015-93-1
Publikacja stanowi drugą część rozważań na temat kompetencji kluczowych w pedagogice. Przedstawia różne poglądy i doświadczenia w zakresie nabywania  kompetencji przez  dzieci, szczególnie w młodszym wieku szkolnym. Prace zostały zebrane w rozdziale teoretycznym i w rozdziale dobrych praktyk. W pierwszej części opisano m.in. zagadnienia: kompetencji kluczowych uczniów w społeczeństwie wiedzy, umiejętność indywidualnego zarządzania informacjami, werbalne kompetencje komunikacyjne, gotowość szkolną dziecka, rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu. Druga część prezentuje przykłady zastosowania w edukacji wczesnoszkolnej rozwijania kompetencji u dzieci m.in. społecznych i komunikacyjnych. Wskazano na zalety i wady pracy w małych grupach w nauczaniu początkowym oraz rolę coachingu jako edukacyjnej alternatywie w pracy z małym dzieckiem. Opisano też trudności dzieci z niepełnosprawnością wzroku w nabywaniu kompetencji kluczowych i sposobu ich przezwyciężania  oraz włączanie dzieci o profilu autystycznym do nabywania kompetencji społecznych. Książka skierowana jest do nauczycieli akademickich, studentów i nauczycieli praktyków, szczególnie nauczycieli klas I-III.