Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego

Kompetencje mediacyjne w profesji pracownika socjalnego / Ewa Grudziewska, Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2015. – ISBN 978-837930-843-9

Ważna publikacja dla praktyków pracy socjalnej, którzy zajmują się pomocą ludziom w trudnych sytuacjach. Autorki  na podstawie obserwacji i badań stwierdziły niski poziom kompetencji mediacyjnych pracowników socjalnych, które są niezbędne w efektywnym rozwiązywaniu problemów. W swojej pracy przedstawiły wiedzę  teoretyczną i praktyczną w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Część teoretyczna podaje definicje konfliktów, charakterystykę i możliwe sposoby ich rozwiązywania. Następnie prezentuje podstawy teoretyczne mediacji na tle zasad sprawiedliwości naprawczej oraz historię mediacji w Polsce i na świecie. W książce przedstawiono  pojęcie mediacji w ujęciu psychopedagogicznym, społecznym i prawnym oraz jej rodzaje. Opisano zadania  pracownika socjalnego, jego kompetencje społeczne i etyczne, formalne wymogi dotyczące wykonywania zawodu i definicje profesji pracownika socjalnego. Część praktyczna prezentuje wyniki badań w zakresie kompetencji mediacyjnych pracowników socjalnych. Publikacja zawiera też ćwiczenia do rozwijania wybranych kompetencji mediacyjnych. Przeznaczona jest zarówna dla praktyków jak i dla badaczy tego zagadnienia oraz studentów.