Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Organizatorem V edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku.

Konkurs ma na celu upowszechnienie i zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski, wzrost poczucia przynależności i tożsamości regionalnej i lokalnej oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie przekazywania wiedzy historycznej.Ponadto ukierunkowanie tematyczne Konkursu utrwala w uczniach poczucie przynależności do kraju i regionu, w którym działalność Solidarności doprowadziła do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera działania Fundacji Centrum Solidarności w zakresie organizacji Konkursu, współfinansując koszty związane z udziałem laureatów 16 wojewódzkich etapów w wizycie studyjnej, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-10 kwietnia 2018r. oraz udziałem trzech laureatów z województwa pomorskiego w etapie ogólnopolskim Konkursu w Katowicach w dniach 6-7 czerwca br.

Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Konkursu, w tym listą laureatów etapu wojewódzkiego, można zapoznać się na stronie Fundacji – www.olimpiadasolidarnosci.pl oraz na stronie Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego: ZOBACZ