Konkurs „Zajęcia na fali” skierowany do nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego

Zapraszamy nauczycieli z województwa pomorskiego wszystkich etapów kształcenia do udziału w konkursie „Zajęcia na fali” – konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć edukacyjnych o tematyce morskiej.

Celem Konkursu jest propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą edukacją morską, powiązaniu podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych i innych zajęć edukacyjnych z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu, rozwijanie kreatywności nauczycieli, aktywizowanie nauczycieli i uczniów do poznawania nadmorskiego potencjału Pomorza, wszechstronny rozwój młodych Pomorzan, w tym kształtowanie u nich kompetencji kluczowych oraz tożsamości regionalnej, poprzez wykorzystanie dorobku projektu edukacyjnego pn. „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, morskiej tradycji regionu oraz zasobów gospodarczych i możliwości wynikających z położenia geograficznego województwa pomorskiego.

Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Słupsku, Yacht Clubem w Rewie, Pomorskim Związkiem Żeglarskim.

Edukacja morska – dotyczy wszystkich akwenów (także rzek i jezior), jest interdyscyplinarnym narzędziem, integrującym wiedzę i umiejętności z wielu obszarów. W jej zakresie mieszczą się elementy regionalizmu, zagadnienia przyrodnicze, ekologiczne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, a także artystyczne i humanistyczne oraz uprawianie różnorodnych aktywności wodnych na morzu, jeziorach, rzekach pozwalające w sposób wszechstronny, ciekawy i kreatywny kształtować kompetencje kluczowe uczniów i ich pomorską tożsamość.

HARMONOGRAM KONKURSU

1.10.2019 r. – upowszechnienie informacji o Konkursie na stronach internetowych Organizatorów i mailowo (adresy e-mail przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego).

Od 1.10.2019 r. do 16.10.2020 r. – przygotowanie scenariusza konkursowego i przeprowadzenie na jego podstawie zajęć otwartych.

30.10.2020 r. – termin przesłania konkursowego scenariusza i wymaganej dokumentacji.

30.11.2020 r. – ogłoszenie wyników Konkursu oraz podanie terminu i miejsca wręczenia nagród.

www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl