Konkurs

Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku
oraz Szkoła Podstawowa Nr 60 w Gdańsku
zapraszają do udziału uczniów szkół podstawowych do udziału w XVIII Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pt. OPOWIEŚCI GDAŃSKIEGO NEPTUNA, który odbędzie się 30 listopada br.

Zgłoszenie kandydatów do dnia 23.11.2022 r. na adres: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14; 80-401 Gdańsk;

Informacje: tel. 58 3440168 w. 101;  
mail: a.kirczuk@pbp.gda.pl

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego (Do pobrania)
Zgodna na przetwarzanie wizerunku (Do pobrania)