Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ;  przeł. Aleksander Baj. – Kraków : Wydawnictwo Element, 2015. – ISBN 978-83-937026-4-0

kreatywne-szko-y-002Autorzy prezentują swoje wieloletnie doświadczenia pedagogiczne. Ken Robinson jest autorem prelekcji  na konferencji TED (Technology,, Entertainment and Design) w Kalifornii w 2006 r.: „Czy szkoły zabijają kreatywność”, w której rozważa przyczyny gubienia naturalnych talentów dzieci w trakcie edukacji szkolnej. W publikacji autorzy przedstawiają  negatywne przykłady standaryzacji kultury na edukację (np. testy szkolne), a następnie pokazują  pozytywne zjawiska  zachodzące  w oświacie. W książce wskazano na potrzebę zmian, które mają doprowadzić do edukacji  spersonalizowanej, wrażliwej i zorientowanej na społeczności. Aby przeprowadzić zmianę  należy wg autora dokonać  analizy:  krytyki aktualnego stanu edukacji, wizji  tego, jak edukacja powinna wyglądać oraz teorii zmiany, aby wiedzieć jak przejść od pierwszej do drugiej. Zmiany mają opierać się na wartości jednostki i prawie do samookreślenia. Książka zawiera wiele przykładów  szkół, w których dokonują się pozytywne przemiany. Autorzy opisują  kontekst i dynamikę transformacji edukacji oraz szczegółowe zagadnienia  takie jak: uczenie się, nauczanie, programy szkolne, ocenianie uczniów,  edukacja alternatywna.