Makbet

O7 miniAdaptacja sztuki Williama Shekespeare w teatrze telewizji z 1969 roku. –

Sygn. DVD 2123