Migracje i wielokulturowość

01Tematyka filmu związana jest ze zjawiskiem migracji ludności we współczesnym świecie. W filmie nie pominięto problematyki uchodźctwa. Film próbuje wyjaśnić przyczyny oraz konsekwencje migracji, zwraca uwagę na występowanie wielokulturowości… (źródło: http://edusklep.pl/). – Sygn. DVD 2129