Mój dzień : program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś.

Mój dzieńMój dzień : program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci ze znaczą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. – ISBN 978-83-7134-919-5

Autorki prezentują program zajęć stymulująco-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, który stanowi pomoc we wspomaganiu rozwoju  motorycznego i rozwoju mowy. Program dotyczy dzieci ze znaczą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Dzieci te nie mają świadomości własnych ruchów, wykazują nadwrażliwość na otaczające dźwięki oraz mają problem ze zrozumieniem reguł rządzących środowiskiem, w którym przebywają. Program wykorzystując podstawową aktywność, czyli ruch, oddziałuje na wszystkie sfery rozwojowe dziecka: motoryczną, emocjonalną i społeczną. W połączeniu ze stymulacją dźwiękową wspiera rozwój poznawczy, poczucie bezpieczeństwa, rozumienie mowy i kształtuje mowę czynną w najprostszej postaci (wokalizacja, dźwiękonaśladownictwo). Cele programu dotyczą stymulacji kinestetyczno-dotykowej, stymulacji słuchowej i bajkoterapii. Program i zajęcia terapeutyczne obejmują siedem wersji tematycznych zajęć: poranek, porządki, zakupy, obiad, spacer, powrót do domu, wieczór. Działania terapeutyczne  prowadzone są metodą ruchowo-słuchową. Mogą też być wspomagane bajkoterapią, do książki dołączona jest płyta CD z nagraniami bajek relaksacyjnych.