Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdarow

 Motywacja do uczenia się_mini3Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdarow. – Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, cop. 2016. – ISBN 978-83-65231-01-7

 Autorka prezentuje ważne zagadnienie dla edukacji wczesnoszkolnej, a mianowicie psychologiczno-pedagogiczne aspekty motywacji uczniów w pierwszym etapie edukacji szkolnej. W publikacji przedstawiono determinanty motywacji do uczenia się dzieci oraz efektywność sposobów motywowania stosowanych przez nauczycieli. Pierwsze rozdziały teoretyczne zawierają naukowe koncepcje motywacji, definicje motywacji, kryteria i klasyfikacje motywacji, zagadnienie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kolejna część pracy dotyczy zagadnienia potrzeb autonomii, kompetencji i relacji z innymi, a motywacja do uczenia się. Ostatni rozdział teoretyczny opisuje rolę otocznia społecznego, czyli szkoły i rodziców  w stymulowaniu motywacji. Rozdziały praktyczne zawierają metodologię przeprowadzonych badań pedagogicznych w zakresie motywacji do ucznia się uczniów klas trzecich szkoły podstawowej i oceny skuteczności sposobów motywowania stosowanych przez nauczycieli. Wyniki badań zawierają zarówno ilościowe dane jak i wielostronną ich interpretację jakościową. Książka jest polecana pedagogom, psychologom, studentom pedagogiki i nauczycielom nauczania początkowego.