Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego

Multimedialne wspomaganieMultimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. – Opole : Nowik, 2016. – ISBN 978-83-62687-87-9
Książka pokazuje jak wykorzystać  nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu uczniów do twórczej postawy i problemowego podejścia do zadań, samodzielnego przystosowywania własnej wiedzy i umiejętności do aktualnej i przyszłej rzeczywistości. Zawiera propozycje wspomagania kształcenia matematycznego przez multimedia. Autorka dokonała analizy podstawy programowej matematyki na każdym etapie edukacji pod kątem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i multimediów do poszczególnych haseł programowych i podała przykładowe scenariusze lekcji, przykłady stosowania metody problemowej do rozwiązywania zagadnień matematycznych, przykłady rozwiązywania konkretnych zadań. Komputery mogą być wykorzystywane w nauczaniu jako źródło informacji i jako nowoczesny środek dydaktyczny. Jeden z rozdziałów pokazuje też rolę komputera w przygotowaniu do egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego, w ocenianiu kształtującym i sumującym w multimedialnie wspomaganym kształceniu matematycznym. Przedstawione w książce propozycje zawierają  przykłady wykorzystania oprogramowania edukacyjnego (programów GeoGebra, Graphic Calculus, Vustat, VuSurvey, arkusz kalkulacyjny) i gotowych materiałów multimedialnych.