Muzeum Oświaty Pomorskiej

muzeumMuzeum powstało w oparciu o zbiory historyczne gromadzone w PBW od lat siedemdziesiątych XX w. (tzw. zbiory specjalne – historyczne). Działalność Muzeum wyznaczają dwa główne cele:

  • gromadzenie pamiątek edukacyjnych regionu
  • popularyzacja historii Pomorza, a zwłaszcza historii oświaty pomorskiej

Muzeum współpracuje z bibliotekami, muzeami oraz archiwami w naszym regionie, a także z nauczycielami, historykami oświaty, nauczycielskimi związkami zawodowymi. Chętnie podejmuje współpracę ze szkołami, dla których przygotowało ofertę lekcji muzealnych. Jest ona elementem prowadzonej przez PBW na szeroką skalę edukacji regionalnej.

Muzem - informacje podstawowe
Pokój:233
Siedziba Muzeum:niski parter, pokój nr: 33
Telefony:58 344-01-68 wew. 105
E-mail:muzeum@pbp.gda.pl
Opiekun MuzeumNauczyciel-bibliotekarz
mgr Katarzyna Podobińska
Lekcje muzealne dla grup szkolnych odbywają się w w godz. 8:00 - 13:30 - (zobacz tematy prowadzonych zajęć). Terminy odwiedzin wycieczek należy wcześniej uzgodnić z opiekunem Muzeum.

Oferta Muzeum

  • stała ekspozycja muzealna, ilustrująca dawną szkołę na Pomorzu – aktualna poświęcona jest w głównej mierze szkole polskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
  • lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej (wszystkie poziomy nauczania), które zapoznają z historią Pomorza Gdańskiego, a zwłaszcza szkoły pomorskiej w XIX i XX wieku (np. lekcje dla uczniów szkół podstawowych pt. „W szkole naszych dziadków i pradziadków”)
  • pomoc w poszukiwaniu materiałów do prac z zakresu historii oświaty pomorskiej w zbiorach własnych Biblioteki i innych miejscach przechowywania pamiątek i dokumentów
  • monograficzne wystawy okresowe, na przykład pt.: „Filomaci pomorscy”, „Szkoła średnia na Pomorzu w l. 1920-1939”, „Gazetka szkolna”, „Ekslibris gdański”, „Macierz Szkolna w Wolnym Mieście Gdańsku”
  • prezentacje zbiorów i działalności Muzeum dla wszystkich zainteresowanych odwiedzających, np. wycieczek nauczycieli.