Muzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel

4. Muzyka w logopediiMuzyka w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi, jeden cel / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. – ISBN 978-83-231-3199-1

Publikacja prezentuje poglądy wielu autorów z zakresu terapii, wspomagania i wsparcia logopedycznego w powiązaniu z inną dziedziną wiedzy: muzyką. Zawiera rozważania teoretyczne i wskazówki praktyczne w terapii osób z zaburzeniami i dysfunkcjami w rozwoju psychofizycznym oraz społecznym (m.in. Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, wada słuchu, zaburzenia mowy i głosu). Prace poszczególnych autorów wskazują na interdyscyplinarne ujęcie tematu muzykoterapii w logopedii. Dotyczą następujących dziedzin: logopedia, muzykologia, oligofrenopedagogika, neurologopedia, muzykoterapia, logorytmika, wokalistyka, emisja głosu. Książka przeznaczona jest dla logopedów, nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów specjalnych, terapeutów, studentów kierunków pedagogicznych.