Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski.

Narkotyki i dopalaczeNarkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski. – Warszawa-Milanówek : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. – ISBN 978-83-7545-718-6. – 978-83-934554-3-0

 

Autorzy przedstawiają poważne zjawisko uzależnienia od narkotyków, dopalaczy i z tym związaną przestępczość narkotykową. Zawarte materiały mają charakter teoretyczny i empiryczny. Omówiono aspekty prawne, moralne, ekonomiczne i zdrowotne narkomanii i narkotyków. Wskazano na ogromną zmianę ilościową i jakościową w ostatnich latach na rynku narkotykowym, czyli na pojawienie się obok tradycyjnej marihuany dużo bardziej niebezpiecznych nowych syntetycznych substancji psychoaktywnych. Omówiono takie zagadnienia jak: wybrane problemy narkotykowe w Europie, skala i charakter używania narkotyków i dopalaczy w Polsce, przestępczość narkotykowa, etiologia polskich problemów  narkotykowych. Poruszono problem niemedycznego używania leków, faktów i mitów dotyczących marihuany, w tym tzw. marihuany leczniczej. W części empirycznej podjęto sprawy związane z rozpoznawaniem narkotyków i dopalaczy oraz zachowań narkotykowych i postępowania z osobą pod wpływem substancji psychoaktywnych. Zawarte w książce  informacje powinny być pomocne dla osób zajmujących się profilaktyką społeczną,  pedagogów, działaczy i pracowników instytucji samorządowych, a także studentów specjalności pedagogicznych i psychologicznych, ratowników medycznych i policjantów.