Narracyjna terapia więzi : przewodnik psychoterapeuty par / Szymon Chrząstowski

Narracyjna terapia więzi : przewodnik psychoterapeuty par / Szymon Chrząstowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – ISBN 978-83-01-21548-4

Autor jest psychoterapeutą par i rodzin, zajmuje się badaniem bliskości w rodzinach z zaburzeniami psychicznymi, bada uwarunkowania konfliktu w parach. W publikacji przedstawia terapię opartą na narracyjnej teorii więzi, która łączy teorię przywiązania, teorię narracyjną, teorię traumy oraz teorię systemów i przeznaczona jest do pracy z pacjentami, parami, rodzinami oraz zespołami i organizacjami. W pierwszej części podaje podstawy teoretyczne: teorii przywiązania, psychoterapii systemowej, psychoterapii narracyjnej, integracji i podstawowe założenia narracyjnej terapii więzi. Następnie opisuje poszczególne przypadki z pracy terapeutycznej. Jeden z rozdziałów podaje mapę, czyli sposób rozpoznawania problemu: diagnozę wzorca strategii przywiązania w parze, odmiany w parach, wzajemne oddziaływanie strategii przywiązaniowych pacjenta i psychoterapeuty, eksternalizację. Następnie analizuje zagadnienie sposobu pracy nad zmianą w narracyjnej terapii więzi. Ostatni rozdział prezentuje integrację osiągnięć pary w procesie psychoterapii m.in. technikę pracy z zespołem świadków, mentalizację. Książka skierowana do teoretyków, praktyków i badaczy psychoterapii par.