Nastolatki : Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?/ Robert J. MacKenzie

NastolatkiNastolatki : Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?/ Robert J. MacKenzie ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017. – ISBN 978-83-7489-695-5

Książka skierowana do rodziców nastolatków prezentuje podstawowe  metody wyznaczania jasnych i stanowczych granic w wychowaniu dzieciom w różnym wieku. Uwzględnia najnowsze badania nad temperamentem i stylem uczenia się dzieci. Pierwsza część książki zawiera rozdziały opisujące „Co się dzieje?” z nastolatkiem, druga część podpowiada ”Co z tym zrobić?”. Opisano zagadnienie temperamentu dziecka, dynamikę interakcji z nastolatkiem, problemy z wyznaczaniem granic w wychowaniu. Następnie podano praktyczne wskazówki własnego szkolenia umiejętności wychowawczych przez rodziców,  np. jak się jasno wyrażać, powstrzymywanie prób sił przed ich rozpoczęciem, wspieranie zasad za pomocą naturalnych i logicznych konsekwencji, radzenie sobie z oporem, cierpliwość, kredyt zaufania. Podano też informacje o pomocy specjalistów  w sytuacji poważniejszych problemów w procesie wychowawczym: gdzie szukać profesjonalnej pomocy?, przykłady normalnych niekontrolowanych zachowań, niekontrolowane zachowania, przy których powinno zapalić  się światełko ostrzegawcze. Książka ma pomóc rodzicom wyeliminować nieskuteczne metody w wychowaniu takie jak: powtarzanie, przypominanie, debatowanie, grożenie, szantażowanie, karanie i nabyć nowe umiejętności skutecznego oddziaływania na nastolatka za pomocą odpowiednich słów i zachowania. Dzięki publikacji rodzic ma: zrozumieć upartego i zbuntowanego nastolatka, ustalić jasne granice, zmotywować do komunikacji i współpracy, rozwinąć w sobie cierpliwość i tolerancję do zachowań typowych dla nastolatków, egzekwować konsekwencje za złe zachowania, decydować o przyznaniu dodatkowych przywilejów i większej  swobody. Zamieszczona w książce literatura zalecająca  zawiera tytuły prac z zakresu adolescencji, temperamentu: różnice indywidualne, ewolucji ról rodzicielskich, komunikacji i rozwiązywania problemów, cierpliwości i przebaczania.