Nastoletnie rodzicielstwo : perspektywa psychologiczna

Nastoletnie rodzicielstwoMonografia przedstawia problem nastoletniego rodzicielstwa w ujęciu teoretycznym    i praktycznym. Ze względu na wysoki wskaźnik tego zjawiska w Polsce oraz na wynikające z tego konsekwencje, które mają wpływ na życie nastoletnich rodziców i ich dzieci w sferach: biologicznej, psychospołecznej ekonomicznej itp., książka stanowi ważny głos autorki w dyskusji nt. tego zjawiska społecznego. Problem został opisany z perspektywy rozwojowej i klinicznej na tle całokształtu biopsychospołecznej sytuacji młodych ludzi, którzy podejmują role niekorespondujące z ich możliwościami fizycznymi, psychologicznymi i społecznymi. Wiedza teoretyczna została uzupełniona licznymi przykładami z praktyki klinicznej, analizą konkretnych przypadków m.in. komentowanych ostatnio w mediach. Publikacja jest kierowana do psychologów, lekarzy, nauczycieli, pedagogów, socjologów i studentów tych kierunków, a także do polityków, pracowników instytucji pomocowych, organizacji charytatywnych.