Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej / pod redakcją naukową Anny Borzęckiej, Agnieszki Twaróg-Kanus, Romana Walusia

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej / pod redakcją naukową Anny Borzęckiej, Agnieszki Twaróg-Kanus, Romana Walusia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls:, 2019. – ISBN 978-83-8095-731-2

Autorzy publikacji prezentują różne zagadnienia działalności edukacyjnej ze względu na zachodzące zmiany społeczno-kulturowe w społeczeństwie i zmiany w systemie oświaty. Prezentują teorię i praktyczne aspekty zmieniającej się przestrzeni społecznej. Pierwsza część książki zawiera rozważania nt. nauczycielskich aspektów zmieniającej się przestrzeni społecznej. Wskazano na potrzebę innowacyjnej postawy nauczyciela i odpowiednich kwalifikacji i kompetencji. Nauczyciel powinien posiadać umiejętności współpracy i komunikacji między środowiskiem rodzinnym a przedszkolnym, współpracy z rodzicami w pracy pedagoga szkolnego. Następne teksty dotyczą: analizy językowej podręczników w kontekście zrozumienia przekazywanych treści, kształtowania kompetencji międzykulturowych w edukacji polonistycznej. Przedstawiono też źródła kryzysu i perspektywy polskiej szkoły. Wskazano na konieczność postrzegania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. Zwrócono uwagę na kwalifikacje i kompetencje policjanta wychowawcy w aspekcie czynności podejmowanych wobec nieletnich w policyjnej izbie dziecka. Druga część książki zawiera zagadnienia dotyczące uczniów w zmieniającej się przestrzeni szkoły. Przedstawiono diagnozę społecznej nierówności efektywności kształcenia w szkołach gimnazjalnych, zagadnienie położenia ucznia w społecznej przestrzeni szkoły specjalnej, znaczenie percepcji słuchowej w edukacji dziecka, funkcjonowanie dziecka przewlekle chorego w edukacji oraz problematykę seksualności dzieci. Pokazano problem funkcjonowania indywidualnego w systemie edukacji ucznia szkoły sportowej, a także funkcjonowanie artystycznego hobby cosplay. Publikacja ma być źródłem do poszukiwania oryginalnych rozwiązań pedagogicznych.