Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędne dokumentacje, pytania i odpowiedzi ekspertów / Małgorzata Celuch

Nauczyciel wspomagający w szkole, przedszkolu, ośrodku : pojęcie i umocowanie prawne, obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami, niezbędne dokumentacje, pytania i odpowiedzi ekspertów / Małgorzata Celuch. – Stan prawny: wrzesień 2019. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. – ISBN 978-83-269-8632-1

W książce autorka przedstawia zadania i podstawy prawne zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. Wskazała na konieczność posiadania przez nauczyciela wspomagającego zarówno umiejętności w zakresie dydaktyki jak i funkcji wychowawcy, pedagoga, psychologa i specjalisty pedagogiki specjalnej. Na początku autorka podała pojęcie nauczyciela wspomagającego i jego obowiązki (gdzie i komu jest potrzebny nauczyciel wspomagający, do czego jest potrzebny, jaki powinien być). Obowiązkiem nauczyciela wspomagającego jest m.in. udział w pracach zespołu ds. IPET, który ma na celu opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla poszczególnych uczniów niepełnosprawnych oraz udział w pracach nad opracowywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). W rozdziale „Nauczyciel wspomagający a inne organy” wskazano na współpracę nauczyciela z innymi nauczycielami, rodzicami uczniów i wychowawcą oddziału. W książce podano też  informację nt. dokumentacji w pracy nauczyciela wspomagającego. W zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego przedstawiono obowiązujące prawo dotyczące  kwalifikacji, dokumentacji związanej z zatrudnieniem, pensum nauczyciela wspomagającego, zastępstwa doraźnego, wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, awansu zawodowego, ochrony nauczyciela wspomagającego przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, urlopów, uprawnień rodzicielskich dla nauczycieli wspomagających. Na koniec autorka podała też  przykłady praktyczne, procedury i wskazówki postępowania na podstawie pytań i odpowiedzi ekspertów.