Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska

 

Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2019. – ISBN 978-83-01-20462-4

Kolejna publikacja autorki w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Autorka dokonuje analizy jakości kształcenia uczniów poprzez diagnozę środowiska nauczycielskiego. Omawia wyniki badań opinii nauczycieli nt. edukacji włączającej. Celem przedstawionego projektu badawczego było analiza opinii nauczycieli trzech rodzajów placówek edukacyjnych: ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Problematyka badań dotyczyła szans i barier edukacji włączającej w sytuacji ucznia oraz warunków pracy nauczycieli. W pierwszym rozdziale książki przedstawiono kategorie pojęciowe edukacji włączającej. W rozdziale „Edukacja włączająca w opiniach nauczycieli – sytuacja ucznia” omówiono bariery edukacji włączającej związane z rodzajem niepełnosprawności ucznia, zjawisko izolacji, wykluczenia i odrzucenia a edukacja włączająca uczniów z zaburzeniami/zakłóceniami rozwoju, bariery edukacji włączającej związane z organizacją procesu kształcenia i systemem wsparcia ucznia. W rozdziale „Edukacja włączająca w opiniach nauczycieli – sytuacja nauczyciela” opisano bariery związane z edukacją i systemem wsparcia nauczyciela, obciążenia zawodowe nauczyciela jako bariera edukacji włączającej oraz problemy w realizacji idei edukacji włączającej a szanse powodzenia wspólnego kształcenia uczniów z zaburzeniami/zakłóceniami rozwoju w opiniach nauczycieli placówek ogólnodostępnych. Autorka w monografii wskazuje na potrzebę dalszych działań oświatowych w zakresie edukacji włączającej w różnych aspektach, m.in. finansowania kształcenia, podstaw legislacyjnych, a także zmiany postaw.