Neuroedukacja : praca zbiorowa

NeuroedukacjaNeuroedukacja : praca zbiorowa / Red. Wiesław Sikorski. – Słupsk : Wydaw. Dobra literatura, 2015. – ISBN 978-83-65223-26-5

Książka prezentuje zagadnienia dotyczą wykorzystania wiedzy o pracy mózgu w procesie uczenia się i kształcenia. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala „zobaczyć jak uczy się mózg”. Ta wiedza umożliwia bardziej precyzyjne planowanie, selekcjonowanie i tworzenie skuteczniejszych oddziaływań pedagogicznych w procesie nauczania. Pojawiły się nowe subdyscypliny pedagogiki, zwane neurodydaktyką, neuropedagogiką czy nauczaniem kompatybilnym z możliwościami mózgu. W książce omówiono następujące zagadnienia:  tzw. „rzeźbienie mózgu” w prenatalnym i postnatalnym okresie życia, rola neuronów lustrzanych w edukacji szkolnej, edukacja polisensoryczna, teoria Howarda Gardnera w kształceniu, aspekty teoretyczno-praktyczne kinezjologii edukacyjnej, programowanie neurolingwistyczne w edukacji szkolnej, „neuropedagogiczność” metody Montessori, zabawa jako forma nauczania afektywno-poznawczego, multimedialne wspomaganie procesu kształcenia, zachowania nauczyciela przyjazne neuronom uczniów. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli, pedagogów różnych specjalności, psychologów wychowawczych, socjologów edukacji i wychowania oraz studentów tych kierunków.