Nieświadomi / dirigida por Joaquín Oristrell ; escrita por Joaquín Oristrell, Teresa de Pelegri y Dominic Harari

NieświadomiNieświadomi  / dirigida por Joaquín Oristrell ; escrita por Joaquín Oristrell, Teresa de Pelegri y Dominic Harari. – [Warszawa] : Polskapresse : Vivarto, 2008. Sygn DVD 2626

Historia miłości Almy, kobiety bardzo nowoczesnej jak na swoją epokę, zafascynowanej rewolucyjnymi teoriami doktora Zygmunta Freuda … (źródło http://www.filmweb.pl)