Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Nowoczesne technologieNowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Warszawa : SBP, 2017. – ISBN 978-83-01-64203-87-9

Publikacja z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” prezentuje zagadnienie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w związku z pojawieniem się nowych technologii i mediów, które zmieniają model lektury i sposób recepcji dzieła literackiego. Autorzy przedstawiają nowe technologie i metody pracy z czytelnikiem. Pierwsza części publikacji zawiera prace na temat roli technologii cyfrowych w promocji czytelnictwa i dotyczy najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji czytelniczej i medialnej, w krzewieniu kultury czytelniczej uczniów klas I – III szkoły podstawowej, literackiej immersji i technologii step-in-book (czyli o przenikaniu się światów literackich i rzeczywistych), audialnych utworach poetów cybernetycznych (analiza współczesnej formy słuchowiska radiowego). Dwie prace dotyczą czytelnictwa studentów. Drugi rozdział książki zawiera teksty o wychowaniu w kulcie czytania i prezentuje m.in. zagadnienie czytelników zaangażowanych – jak rozbudzać motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży, czytelników niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami czytelniczymi, technikę szybkiego czytania, kulturę literacką studentów pedagogiki. Prace zawarte w książce wskazują na potrzebę korzystania zarówno z tradycyjnych jak i nowoczesnych metod pracy czytelniczej.