O prawdziwej pracy psychologa : spotkania z praktykami

O prawdziwej pracy psychologa : spotkania z praktykami / red. nauk. Agnieszka Pasztak-Opiłka. – Warszawa : Difin, 2016. – ISBN 978-83-8085-073-6

Książka zawiera opis doświadczeń siedmiu psychologów praktyków pracujących z  różnymi grupami klientów pod względem wieku (dzieci, osoby dorosłe), zawodu (m.in. sportowcy, górnicy), stanu zdrowia (osoby zdrowe, pacjenci z chorobami neurologicznymi, osoby uzależnione od alkoholu) lub motywacji do podjęcia diagnozy psychologicznej (osoby zgłaszające się dobrowolnie na konsultacje czy motywowane zewnętrznie przepisami związanymi z wykonywanym zawodem). Praca ma na celu skonfrontowanie wyidealizowanego obrazy pracy psychologa z realnymi problemami w praktyce zawodowej oraz negatywnymi stereotypami funkcjonującymi w społeczeństwie. Poszczególne rozdziały prezentują pracę psychologa z dzieckiem z objawami somatycznymi i jego rodzicami, pacjentem z zaburzeniami neuropsychologicznymi, osobą uzależnioną od alkoholu, ze sportowcami, pracownikami platform wiertniczych, polarnikami oraz pracę psychologa za granicami (w Wielkiej Brytanii). Publikacja skierowana jest do studentów psychologii i innych kierunków społecznych i medycznych, do psychologów (naukowców, wykładowców i praktyków) oraz do osób zainteresowanych problematyką pracy psychologa praktyka.