Oferty pracy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 04/18” do dnia 20 grudnia 2018 roku.


Wynik naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości

NABÓR ZAKOŃCZONY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 03/18” do dnia 6 grudnia 2018 roku.


Wynik naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości

NABÓR ZAKOŃCZONY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 02/18” do dnia 9 listopada 2018 roku.


NABÓR ZAKOŃCZONY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko : Specjalista ds. administracyjno – biurowych

Specj. ds. administracyjno – biurowych

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na
adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem „Oferta pracy nr 01/18” do dnia 24 sierpnia 2018 roku.


NABÓR ZAKOŃCZONY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko : nauczyciel-bibliotekarz

Oferta pracy z dnia 04.07.2018

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na
adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem RNL 0712018 do dnia 20 lipca 2018 roku.


Archiwalne oferty poniżej:

Wynik naboru z dnia 29.12.2017

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy. Szczegóły  oferty:

Oferta pracy z dnia 12.12.2017