Oferty pracy

Nabór zakończony

WYNIKI NABORU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Główny księgowy

Główny księgowy
Oświadczenia kandydata

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „OFERTA PRACY NR 01/21” do dnia 11 maja 2021 roku.