Oferty pracy

NABORY ZAKOŃCZONE

  • Nabór na  stanowisko nauczyciela bibliotekarza w placówce w Gdańsku oraz w filii w Kościerzynie.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w placówce w Gdańsku oraz w filii w Kościerzynie.

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem NB 01/2020 do dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Ogłoszenie nauczyciel bibliotekarz [PDF]
Oświadczenie kandydata [PDF]

 

Osoby zainteresowane (mile widziane osoby niepełnosprawne) prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk, z dopiskiem: „Oferta pracy nr 01/20” w terminie do dnia 26.08.2020r. do godz. 15:30. Decyduje data wpływu oferty do Biblioteki.

Ogłoszenie specjalista ds. administracyjno – biurowych [PDF]
Oświadczenie kandydata [PDF]

NABORY ARCHIWALNE do 2019 roku:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciela bibliotekarza

Ogłoszenie: Nauczyciel bibliotekarz
Oświadczenie niezbędne w procesie rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: NB 01/2019 do dnia 08 listopada 2019 roku.

Wyniki naboru na stanowisko główny księgowy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Główny księgowy

Główny księgowy
Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 03/19” do dnia 16 kwietnia 2019 roku.


Wyniki naboru na stanowisko główny księgowy

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Główny księgowy

Główny księgowy
Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 01/19” do dnia 8 marca 2019 roku.


Wynik naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości
Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 02/19” do dnia 8 marca 2019 roku.


Wynik naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 04/18” do dnia 20 grudnia 2018 roku.


Wynik naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 03/18” do dnia 6 grudnia 2018 roku.


Wynik naboru na stanowisko specjalista ds. księgowości

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. księgowości

Specjalista ds. księgowości

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „Oferta pracy nr 02/18” do dnia 9 listopada 2018 roku.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko : Specjalista ds. administracyjno – biurowych

Specjalista ds. administracyjno – biurowych

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na
adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem „Oferta pracy nr 01/18” do dnia 24 sierpnia 2018 roku.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko : nauczyciel-bibliotekarz

Oferta pracy z dnia 04.07.2018

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem RNL 0712018 do dnia 20 lipca 2018 roku.


Wynik naboru z dnia 29.12.2017

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy. Szczegóły  oferty:

Oferta pracy z dnia 12.12.2017