Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Oferty pracy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko : Specjalista ds. administracyjno – biurowych

Specj. ds. administracyjno – biurowych

Oświadczenie niezbędne w rekrutacji

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na
adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem „Oferta pracy nr 01/18” do dnia 24 sierpnia 2018 roku.


 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko : nauczyciel-bibliotekarz

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na
adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J, Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem RNL 0712018 do dnia 20 lipca 2018 roku.


Archiwalne oferty poniżej:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko pracy: główny księgowy. Szczegóły  oferty:

NABÓR ZAKOŃCZONY