Ofiary zbrodni. Operacja antypolska NKWD 1937–1938 – wystawa IPN

Operacja antypolska NKWD była jedną ze zbrodniczych akcji przeprowadzonych w ZSRS według kryteriów narodowościowych w okresie Wielkiego Terroru lat 30. Represjami objęto Polaków mieszkających w Związku Sowieckim. Operacja rozpoczęta została rozkazem nr 00485 Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 r. Zaplanowana została na 3 miesiące, jednak masowe represje wymierzone w „polskich szpiegów” trwały niemal do końca 1938 r. Represje objęły co najmniej 139 835 osób. Działaniom tym towarzyszyły masowe deportacje rodzin ofiar.

Więcej informacji:https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/42502,Ofiary-zbrodni-Operacja-antypolska-NKWD-19371938.html