Oferty pracy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zatrudni osoby na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w placówce w Gdańsku.

Nauczyciel bibliotekarz (PDF)
Oświadczenie kandydata (PDF)

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: kadry@bpw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem „Oferta pracy NB 02/2022” do dnia 25 sierpnia 2022 roku. 


OFERTY ARCHIWALNE

WYNIKI NABORU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. gen. J. Hallera 14
80-401 Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Główny księgowy

Główny księgowy
Oświadczenia kandydata

Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@pbw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem: „OFERTA PRACY NR 01/21” do dnia 11 maja 2021 roku.

 

Nabór zakończony

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zatrudni osoby na stanowisko nauczyciela bibliotekarza w placówce w Gdańsku oraz w filii w Malborku.

Nauczyciel bibliotekarz
Oświadczenia-kandydata


Osoby spełniające wymienione warunki prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres kadry@bpw.gda.pl lub adres do korespondencji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka,
al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk z dopiskiem „Oferta pracy NB 01/2021” do dnia 15 marca 2021 roku.