Wystawa „Oni tworzyli nauczycielską Solidarność”

„Oni tworzyli nauczycielską Solidarność” to tytuł nowej wystawy,
którą można oglądać od początku grudnia 2019 r. w gablotach na korytarzu I piętra naszej biblioteki. Prezentuje ona wybrane sylwetki pięciu nauczycieli gdańskich, zasłużonych dla tego ruchu, głównie w jego początkach : Romana Lewtaka, Zofii Madej, Bronisława Sarzyńskiego, Zofii Kuropatwińskiej oraz Krystyny Pieńkowskiej. Eksponowane materiały pochodzą ze zbiorów specjalnych PBW w Gdańsku oraz zbiorów prywatnych.

Wystawę można oglądać do połowy lutego 2020 r.