Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży / redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. – Stan prawny na 1 maja  2015 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. – ISBN 978-83-264-8408-7

organizacja-wypoczynku_1Publikacja wydana w ramach serii „ABC Praktyki Prawa Oświatowego”, która przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych.  Zawiera wykaz aktów prawnych i orzecznictwa, komentarze przepisów prawa dokonane przez ekspertów,  wzory pism i dokumentów, wzory regulaminów i procedur postępowania oraz przykłady praktycznych problemów prawnych w placówkach oświatowych. Przedstawiono różne zagadnienia związane z organizacją wycieczek szkolnych krajowych i zagranicznych. M.in. opisano sprawy związane z opiekunami wycieczek jak: kwalifikacje, odpowiedzialność opiekunów, liczba opiekunów wycieczki, zatrudnienie, rozliczanie czasu pracy, umowy cywilnoprawne z nauczycielami i opiekunami wycieczki oraz zaświadczenia o niekaralności wolontariuszy,  wychowawców i opiekunów. Wyjaśniono sprawy związane z ubezpieczeniem uczestników wyjazdów i finansowaniem imprezy. Ważnymi omówionymi zagadnieniami są również sprawy dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki w góry, wycieczki rowerowej , zielonych i białych szkół. Z książki mogą też skorzystać rodzice uczniów.